ARGJEND HALILI

Chief Operating Officer

z. Argjend Halili iu bashkua Kosova Water and Energy në Shkurt të vitit 2006 në pozitën e zyrtarit per Prokurim dhe Përpilim të Ofertave.
Me kualifikim në Ekonomi dhe Menaxhment, Argjend Halili ka punuar për kompani të ndryshme konsulente ndërkombëtare në projekte të shumëta në të gjithë vendin.
I angazhuar në shumë projekte të ujit dhe ujërave të zeza, z. Halili ka fituar një përvojë të vërtetuar profesionale në fushën e infrastrukturës, menaxhimin e ujit dhe ujërave të zeza për mbi 15 vjet duke filluar nga pozitat e Asistentit të Projekteve, Menaxher të Projekteve e deri te pozita Zëvendës Drejtorit të Kompanisë.
Brenda KWE, z. Halili ka zhvilluar përvojën e tij në projektet e bazuar në FIDIC, i arsimuar në PMP-PMI, Menaxhim Ndërtimi, Projekte Industriale, Miniera dhe Energjisë