BLEDAR CANA

Procurement

Blendar Cana është udheheqës i sektorit të Propozimeve dhe Prokurimit. Blendari është pjesë e kompanisë Kosova Water and Energy që nga viti 2010, fillimisht si Inxhinier i punishtës dhe pastaj si Menaxhues i projekteve të rehabilitimit të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit të të financuara nga fondet e bashkesisë Evropiane.
Me kualifikim professional si inxhiner i Arkitekturës ai ka përvoje të gjërë në sektorin e ndërtimit, njohuri të materialeve ndërtimore dhe të infrastrukturës dhe aftësi të mira komunikuese që e bëjnë të jetë pjesë e vlefshme e kompanisë.