BLEDAR CANA

Procurement Blendar Cana është udheheqës i sektorit të Propozimeve dhe Prokurimit. Blendari është pjesë e kompanisë Kosova Water and Energy që nga viti 2010, fillimisht si Inxhinier i punishtës dhe pastaj si Menaxhues i projekteve të rehabilitimit të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit të të financuara nga fondet e bashkesisë Evropiane. Me kualifikim professional si […]

DIPL. ING. VIOLETA HOXHA

Project Manager Dipl.-Ing. znj. Violeta Hoxha ka studiuar ne Universitetin e Prishtinës, dega e Ndertimtarisë dhe Arkitekturës, drejtimi Hidroteknikë. Ajo fitoi përvojën e saj të parë profesionale në njërën prej kompanive më të mëdha inxhinierike në Kosovë “Montazhi i Kosovës” që për fokus kanë patur ndërtimin e rrjeteve të ujit dhe dhe kanalizimit duke përfshirë […]

ARGJEND HALILI

Chief Operating Officer z. Argjend Halili iu bashkua Kosova Water and Energy në Shkurt të vitit 2006 në pozitën e zyrtarit per Prokurim dhe Përpilim të Ofertave. Me kualifikim në Ekonomi dhe Menaxhment, Argjend Halili ka punuar për kompani të ndryshme konsulente ndërkombëtare në projekte të shumëta në të gjithë vendin. I angazhuar në shumë […]