FURNIZIM ME MATERIAL

Furnizimet nga kompania  KWE  përfshin një pjesë të madhe tëproduktve në segmentet kryesore të industris të tilla si: Furnizimi me ujë Ujërat e zeza Sistemet e ujitjes Ngrohjes Qendrore Sistemet e Matjes Rregullimi dhe kontrolli sistemet Termocentralet Minierave Aviacioni civil dhe Aeroportet