Energji

Në fushën e Energjisë KWE është udhëheqëse në logjistikë, furnizim, planifikim dhe ekzekutimin e projekteve të mëdha me Korporaten Energjetike te vendit, biznesin privat dhe shërbimet publike. Ne kemi vënë përpara ekspertizën tonë më të mirë kur kemi të bëjë si me planifikimin ashtu edhe me furnizimet dhe implementimin. Ne bashkëpunojmë me partnerët më të mëdhenj të pajisjeve energjetike nga i gjithë globi, gjithmonë duke pasur parasysh synimet tona të shërbimit të besueshëm në afate rekord dhe cilësi shumë të lartë.