FURNIZIM ME MATERIAL

Furnizimet nga kompania  KWE  përfshin një pjesë të madhe të
produktve në segmentet kryesore të industris të tilla si:

  • Furnizimi me ujë
  • Ujërat e zeza
  • Sistemet e ujitjes
  • Ngrohjes Qendrore
  • Sistemet e Matjes
  • Rregullimi dhe kontrolli sistemet
  • Termocentralet
  • Minierave
  • Aviacioni civil dhe Aeroportet