FURNIZIM ME PJESE KEMBIMI PER RRITJA HIDRAULIKE E VENTILATORIT