FURNIZIMI ME UJË DHE REHABILITIMI URBAN

Programi Kosovar V-VI lotet

  • Stacioni i pompimit në Pejë-Pjesa Mekanike
  • Stacioni i pompimit në Pejë
  • Stacioni i pompimit në Pejë-shtrimin e tubacioneve dhe furnizimin me materiale