REHABILITATION OF THE WATER SUPPLY SYSTEM

Title: Rehabilitation of The Water Supply System in Mitrovica South, Vushtrri and Skenderaj, Investment Stage 2 Part 1 Reference Number: KSV/018•15 434 Source of Financing: The Government of the Republic of Kosovo and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg Beneficiary: Mitrovica Regional Water Company Supervisor: SETEC Engineering, Austria Short Description: Components and Location […]

FURNIZIM ME MATERIAL

Furnizimet nga kompania  KWE  përfshin një pjesë të madhe tëproduktve në segmentet kryesore të industris të tilla si: Furnizimi me ujë Ujërat e zeza Sistemet e ujitjes Ngrohjes Qendrore Sistemet e Matjes Rregullimi dhe kontrolli sistemet Termocentralet Minierave Aviacioni civil dhe Aeroportet

SISTEMIT TË NGROHJES QENDRORE NË PRISHTINË

Përmirësimi i Sistemit të Ngrohjes Qendrore në Prishtinë, Kosovë. Instalimin e 2.400 m `tubacionit me tubo Pre izoluar çeliku OD 800 nga prodhimi i energjisë bimore në Obiliq të kompanisë së Qarkut ngrohjes në Prishtinë.

FURNIZIMI ME UJË DHE REHABILITIMI URBAN

Programi Kosovar V-VI lotet Stacioni i pompimit në Pejë-Pjesa Mekanike Stacioni i pompimit në Pejë Stacioni i pompimit në Pejë-shtrimin e tubacioneve dhe furnizimin me materiale