Rreth Nesh

Përvoja jonë mbi 20 vjeçare në tregun lokal, rajonal dhe ndërkombtar, shërben si bazë në përmirësimin e punës së klientëve tanë. Duke ju ofruar zgjidhje kreative dhe inovative, ne garantojmë kualitet të lartë dhe qëndrueshmëri të produkteve dhe shërbimeve tona. Kualifikimi dhe përvoja jonë në fusha të ndryshme të energjisë, ujit dhe minierave na mundëson realizimin e projekteve nga inxhinieria dhe projektimi deri tek ndërtimi i plotë i tyre. Kompetenca jonë është ndërtuar mbi një ekip të inxhinierëve me përvojë që është në gjendje për të zgjidhur problematikat e klientëve duke ju ofruar zgjidhje në të gjithë sektorët e aktivitetit tonë. Ne punojmë në Menaxhim të Ujit, Ujrave të Zeza, Energjisë, Ngrohjës dhe Industrinë Minerare.
KWE garanton sigurimin e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve të cilat aplikohen në të gjithë sektorët industrial.

Ekipi YNË

Çertifikatat Tona