SISTEMIT TË NGROHJES QENDRORE NË PRISHTINË

Përmirësimi i Sistemit të Ngrohjes Qendrore në Prishtinë, Kosovë. Instalimin e 2.400 m `tubacionit me tubo Pre izoluar çeliku OD 800 nga prodhimi i energjisë bimore në Obiliq të kompanisë së Qarkut ngrohjes në Prishtinë.