Previous
Next

Ujësjellës

KWE është zgjeruar vazhdimisht duke përdorur ekspertizën e vet për të zhvilluar dhe ndihmuar ne gjetjen e zgjidhjeve në fusha të ndryshme.
Furnizimi me ujë është aktiviteti ynë më i rëndësishëm, sepse ajo ishte origjina e aktiviteteve të para të KWE-së. Gama e furnizimeve dhe shërbimeve tona përfshinë produktet e materialeve të ndryshme, prodhuesit dhe dimenzionet, projektimin dhe instalimin, të gjitha keto që shërbejnë për prodhimin, transportin, distribuimin dhe matjen e ujit të pijshëm.