Projektet

Pastrimi dhe CCTV dhe Inspektimi i Rrjetit të Ujit

Ne ofrojmë shërbime në mirëmbajtjen, pastrimin dhe inspektimin e rrjetit të kanalizimeve për të gjitha llojet e tubacioneve nga DN 100 deri në DN 2000. Me mjetet tona të pastrimit të kanalizimeve me teknologji të riciklimit të ujit dhe pajisje inspektimi CCTV dhe staf shumë të kualifikuar të trajnuar në përputhje me EN 13508-2 dhe Standardet DWA-M 149-5 me përvojë në pastrimin dhe inspektimin e më shumë se 150 km tubacion, ne ofrojmë shërbimin dhe zgjidhjet më efektive.

Stafi ynë shumë i kualifikuar dhe i certifikuar për inspektimin e Flushing dhe CCTV, si dhe pajisjet e nivelit të lartë dhe pajisjet e duhura si dhe përvoja në këtë fushë na mundëson të jemi kompania lider në rajon në këtë drejtim.

Projektet kryesore përfshijnë:

  • Prishtinë: 27 km tubacion i shpëlarë dhe i inspektuar ID 200- ID 1500 mm
  • Gjakovë: 27 km tubacion i shpëlarë dhe i inspektuar ID 200- ID 800 mm
  • Prizren: 25 km tubacion i shpëlarë dhe i inspektuar ID 200- ID 1500 mm
  • Pejë: 21 km tubacion i shpëlarë dhe i inspektuar ID 200- ID 1500 mm