Projektet

Ujësjellës

Zbatimi i projekteve përfshinte masterplanifikimin dhe vlerësimin, rehabilitimin e rrjeteve dalëse të ujit, ndërtimin e rrjeteve të reja të shpërndarjes së ujit të cilat kanë kontribuar në sigurimin e ujit të pastër dhe uljen e humbjeve përmes zbulimit të rrjedhjeve. Kjo është arritur përmes stafit të saj të përkushtuar dhe inxhinierëve të ditur, të cilët kanë ekspertizë për të kryer projekte në mënyrat më efikase, duke e bërë kështu KWE një kompani një partner të sigurt dhe të besueshëm në këtë sektor.

Fusha e ekspertizës në sektorin e ujit përfshijnë masterplanifikimin, rilevimet dhe vlerësimin, rrjetet e furnizimit me ujë, shpimet dhe ndërtimin e puseve, pompimin dhe makineritë e ndërtimit, punimet e vënies në punë, zbulimin e humbjeve dhe zbulimin dhe matjen e rrjedhjeve. Për më tepër, KWE ofron shërbime konsulence për sektorin e ujërave me ndërhyrje të menaxhimit dhe rehabilitimit të ujit.

  • Prishtinë: Rehabilitimi i rrjetit primar dhe sekondar dhe instalimi i kyçjeve të shtëpive: 35 km, OD 32 – OD 315 mm; 900 lidhje shtëpie; furnizimi dhe instalimi i 20.300 ujëmatësve individualë dhe me shumicë. Furnizimi, vendosja e bankave ​​të testimit dhe kalibrimit të ujëmatësve.
  • Mitrovicë dhe Vushtri: Rehabilitimi i rrjetit primar dhe sekondar dhe instalimi i kyqjeve shtëpiake: 22 km, OD 32-OD 600 mm; 4500 lidhje shtëpie; Rehabilitimi i stacionit të pompimit, furnizimi dhe instalimi i pompave me presion të lartë shumëkatësh 504 m3/h etj.
  • Gjakovë: Instalimi i rrjetit të ri të ujësjellësit, ndërtimi i rezervuarëve, edhe komorave të shpërndarjes.si stacion pompimi, furnizim me pompa presioni centrifugale.: 27.5 km distanca OD 40-OD 400 mm.
  • Prizren: Rehabilitimi i rrjetit primar dhe sekondar dhe instalimi i lidhjeve të shtëpive dhe ndërtimi i rezervuarëve të rinj.
  • Pejë: Rehabilitimi i stacionit të pompimit dhe furnizimi me pompa presioni shumëfazësh; Furnizimi i vazhdueshëm me pajisje për furnizim me ujë, valvula dhe armaturë.