Projektet

Inlining- rehabilitimi i rrjetit pa gërmim

Ne ofrojmë zgjidhje inxhinierike për rehabilitimin e rrjeteve të kanalizimeve dhe ujit të pijshëm me teknologji pa kanal me tubacion në tub (PIP) dhe rreshtim të kuruar në vend (rreshtim CIP) për të gjitha llojet e tubacioneve ekzistuese DN 200/DN 500.

Procedura kryhet duke i lënë tubat ekzistues në vend dhe duke futur një shtresë fleksibël të ngopur me rrëshirë dhe duke shtypur tubin e vjetër me ajër të kompresuar duke u kuruar në vend me anë të dritës UV, duke mbyllur çdo boshllëk ose çarje, kështu tubi i kanalizimit mbështjellet nga brenda dhe i riforcohet kapaciteti strukturor i ngarkesës. Në këtë fushë, KWE punëson një staf të trajnuar dhe të aftë me përvojë në projektimin dhe zbatimin e instalimit gyp në gyp dhe i formësuar ne vend në përputhje me standardet e BE-së.

Puna përfshin hapat e mëposhtëm:

– Shpëlarja dhe pastrimi i plotë i seksionit të tubave dhe pusetave përkatëse me kamion thithës dhe shpëlarës dhe inspektim me kamerë CCTV të gjendjes ekzistuese.

– Blerja e materialit përkatës fleksibël të veshur me rrëshirë për veshjen e brendshme.

– Futja e materialit mveshës në tubin e kanalizimeve nga sipërfaqja përmes pusetës dhe kompresimi derisa të mbështetet në murin e tubit.

– Ekspozimi I mveshësit me dritë ultravjollcë për të kuruar ose ngurtësuar mveshësin brenda tubit.

– Kryerja e inspektimeve të CCTV dhe kontrollit të cilësisë.

Punimet në rreshtim janë bërë në:

– Instalimi i tubacionit Tub në tub me ID 325 në Gjakovë, Rr. Gamimete Terbeshi.

– Mveshje e brendshme e tubit me teknologji UV pa gërmim në Prishtinë ID 225 Zagrebi rr.

– Mveshje e brendshme e tubit me teknologji UV pa gërmim në kolektorin kryesor të rrjetit të kanalizimit në Gjakovë ID 300 dhe ID 350